Špilja Biserujka locirana je na Krku sjeverozapadno od sela Rudine na udaljenosti od 300 metara. Špilja prima turiste gdje mogu vidjeti ukrase – vapnenačke sintere, stalagmite i stalaktite prema speleološkoj klasifikaciji, predstavlja laganu špilju s ulazom koji vodi u blago nagnuti špiljski kanal. Podzemni prostori sastoje se od: usta, balkona, okna, dvorane, sjevernog kanala, lučne dvorane i čempres-dvorane.

Biserujka